NICW Diolch o'r calon i #GlennLyons, Athro Symudedd y Dyfodol, am ein helpu i ddeall Cynllunio Mynediad Triphlyg ✊🤝 #Transport #Cludiant Many thanks to Glenn Lyons, Professor of Future Mobility, for helping us understand Triple Access Planning https://www.tapforuncertainty.eu/triple-access-planning-for-uncertain-futures-a-handbook-for-practitioners/