NICW Roedd Comisiynydd CSCC, Eurgain Powell, un o’r bobl a roddodd gyflwyniad i’r Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, #JulieJames, yng nghyfarfod heddiw o grŵp Sero Net Cymru 2035 👏 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

NICW Commissioner Eurgain Powell was one of the people presenting to Minister for Climate Change, Julie James, at today's meeting of the Net Zero Wales 2035 Challenge Group