NICW Aethom i gyfarfod diweddaru am y gwaith llifogydd heddiw. Rhai trafodaethau llawn dychymyg a heriol sy'n ddefnyddiol i'n hystyriaethau πŸ‘οΈπŸ‘

We attended an update meeting about the flooding work today. Some imaginative and challenging discussions which were very helpful for our deliberations πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ ΏπŸ™Œ