NICW Darllenwch adroddiad blynyddol CSCC 2022/23, a gyhoeddwyd heddiw! πŸ“–πŸ™ŒπŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ ΏπŸ‘€ https://nationalinfrastructurecommission.wales/cy/cscc-adroddiad-blynyddol-2023/

Read the NICW annual report for 2022/23, published today! https://nationalinfrastructurecommission.wales/nicw-annual-report-2023/

#seilwaith #Infrastructure @wales@a.gup.pe @cymru@a.gup.pe