NICW Diolch i bawb a ddaeth i lansiad ein hadroddiad ynni adnewyddadwy 🙏 Gallwch ddarllen ein hargymhellion 📖 at https://nationalinfrastructurecommission.wales/preparing-wales-for-a-renewable-energy-2050/

Thanks to all who came to the launch of our renewable energy recommendations this week 🤝 You can read the report at https://nationalinfrastructurecommission.wales/preparing-wales-for-a-renewable-energy-2050/

@cymru@a.gup.pe @wales@a.gup.pe #seilwaith #ynniadnewyddadwy #Renewables