NICW Clip cyfryngau arall i'w ychwanegu at ein casgliad cynyddol - yr un hwn am ein hadroddiad ynni adnewyddadwy 👀👉️📽️ https://nationalinfrastructurecommission.wales/cy/media/

Our video library is growing! The latest is a news clip about our renewables report 🏠️☀️🌬️ https://nationalinfrastructurecommission.wales/media/

@cymru@a.gup.pe @wales@a.gup.pe @davidoclubb@toot.wales @SteveBrooks@toot.wales @ElunedParrott@toot.wales