NICW Roedd ein Cadeirydd @davidoclubb@toot.wales un o bedwar cyflwynydd allanol i gynhadledd arweinyddiaeth Dŵr Cymru ddoe. Anogodd ffocws ar ganlyniad yn hytrach na phroses, ac i fod yn geidwad clir a thryloyw ar gyfer y statws Dielw. Our Chair was one of four external presenters to the Dŵr Cymru leadership conference yesterday. He urged a focus on outcome rather than process, and to be a forthright and transparent custodian of the Not-for-Profit status