NICW Penodwyd ein Dirprwy Gadeirydd, Dr Jenifer Baxter CEng FIMechE yr haf diwethaf. Yma, mae Jen yn siarad am yr hyn mae’n gobeithio ei wneud yn ei rôl gyda Chomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru 📽️ https://nationalinfrastructurecommission.wales/jenifer-baxter/ #cyflwyniad #Cymru #Cymraeg @davidoclubb@pixelfed.social @davidoclubb@toot.wales @SteveBrooks@toot.wales @ElunedParrott@toot.wales